Zpět na úvod

Bílá stužka – kampaň mužů, kteří nesouhlasí s násilím na ženách (a dětech)

Bílá stužka
Autor: Mirka Dobešová
Štítky:

Podle statistik jsou pachateli fyzické podoby (nejen) domácího násilí drtivě muži. Ovšem tuto tezi v žádném případě nelze zobecňovat, muži tak berou za svou i povinnost zasáhnout v případě, že se stanou svědky napadení žen apod. Stejně tak se muži sami mohou aktivně zasazovat za utváření takové atmosféry ve společnosti, v níž bude násilí páchané na ženách a dětech jednoduše nepřijatelné. Pro zviditelnění této problematiky tak vznikla také kampaň Bílá stužka.

Kampaň Bílá stužka je celosvětově známá pod anglickým označením White Ribbon Campaign a je největším decentralizovaným mužským hnutím, které se zasazuje o potlačení násilí na ženách.

V dnešní době jsou do něj zapojeni muži z více jak 60 zemí světa. Kampaň jako taková pochází z Kanady, kde vznikla se záměrem šíření osvěty v roce 1991. Pouhých šest týdnů po jejím spuštění nosilo bílou stužku na 100 000 kanadských mužů a obecně došlo k rozpoutání diskuse nad souvisejícími tématy.

Sama bílá stužka potom symbolizuje odpor k násilí a také to, že její nositel sám proti němu aktivně vystupuje.

S ohledem na to, že působnost hnutí je nadnárodní, v jednotlivých zemích má samozřejmě rozličné podoby – může tak zahrnovat pořádání různých akcí zvyšujících povědomí o problematice, vzdělávací akce určené mládeži, ale i zviditelňování v médiích, spolupráci s vládními či neziskovými organizacemi apod.

Stejně tak nelze opominout ani podporu organizací věnujících se ženám, které jsou násilím ohroženy či spolupráci s organizacemi, které se věnují klientům s násilnými sklony. Konkrétně v České republice je potom od roku 2009 patronem kampaně sdružení Liga otevřených mužů (LOM).

LOM potom pojímá násilí na ženách a dětech jako problém, který se týká každého muže, proto by na každém jednom z nich mělo být  i jeho řešení.

LOM tak např. poskytuje odborné poradenství mužům, kteří si jsou vědomi svých sklonů k agresi na ženách.

Základní myšlenkou Bílé stužky v ČR je pak fakt, že násilí nic neřeší a muž z podstaty věci nebije ženy ani děti.

Právě LOM v létě 2014 s podporou norské organizace Reform také rozjel projekt Muži proti násilí na ženách a dětech, jehož prostřednictvím dochází i k rozšiřování metody efektivního zvládání agrese (tzv. anger managementu).

Stejně tak se LOM každoročně připojuje k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách, který celosvětově připadá na 25. listopadu.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.27

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...