Zpět na úvod

Bariéry ženské kariéry

sebevědomí

Často se píše o vnějších bariérách, jež způsobují skutečnost, že ženy nemohou pracovat na své kariéře tak jako muži. Ženám blokují kariéru také jejich vnitřní bariéry – pozor na ně!

V této souvislosti se hovoří především o stereotypním smýšlení a jednání a nevstřícnosti společnosti, institucí, zaměstnavatelů. Slaďování práce a rodiny se bere také za jeden z vnějších mantinelů, kdy se nejčastěji uvádí neparticipace partnera a širší rodiny v domácnosti, nedostatek jeslí a mateřských školek.

Všechny tyto vnější bariéry, jež ženy na pracovním trhu limitují, jsou často podporovány statistickými daty. Uvádí se například, kolik dětí se letos nedostalo do mateřských škol, či kolik % zaměstnavatelů ženám nevychází vstříc při slaďování.

Výše uvedené překážky a statistické argumenty jsou také nejčastěji uváděny v médiích a  ženy a společnost tak mohou nabýt dojmu, že jen tyto vnější vlivy ohrožují jejich pracovní kariéru.

Není tomu ale tak.  Jsou to také vnitřní (osobní) bariéry, které ženám jejich kariéru brzdí. A jsou stejně nebezpečné. O to víc, že si je ženy někdy ani neuvědomují. Jsou neviditelné.

Ženy by si měly uvědomit, že se mnohdy limitují samy. Staví si kolem sebe určitou mentální zeď a samy  se tak brzdí ve vlastní kariéře.

Největší osobní brzdou žen jej jejich (ne)sebevědomí.

Ženy disponují daleko nižším sebevědomím než muži, a navíc z nich to nižší sebevědomí někdy doslova čiší

  • Nízké sebevědomí žen způsobuje, že se pak ve svém jednání krotí a drží spíše vzadu.
  • Nízké sebevědomí žen způsobuje, že se pak například nehlásí na pozice, které by jistě zvládly, ale nevěří si.
  • Nízké sebevědomí žen způsobuje, že si pak například říkají o nižší nástupní plat (průzkumy hovoří až o 23% rozdílu oproti mužům).

Díky nízkému sebevědomí některé ženy kolikrát ani nepřemýšlí o vyšším postupu a nemají přehnané ambice, drží se více „při zemi“, neumí se dostatečně prosazovat a prodat svoje úspěchy. I když jsou ženy schopné a kvalifikované, o nejvyšší pozice se neucházejí právě proto, že se domnívají, že na ně nemají.

Takže ženy, pozor na Vaši osobní (mentální) zeď. Uvědomte si, že dokážete všechno, co si zamanete! Bez notné dávky zdravého sebevědomí to ale nepůjde.

www.genderconsulting.cz

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...