Zpět na úvod

Až 30 % žen bez domova zažilo obchodování s lidmi či vykořisťování

La strada
Autor: Redakce
Štítky:

Nový výzkum zpracovaný organizací La Strada Česká republika, o.p.s. ukázal, že ženy bez domova čelí zvýšenému riziku, že budou obchodovány či vykořisťovány. Mezi ženami, které mohly být obchodované, převažuje obchodování s lidmi za účelem nucení k žebrání a krádežím a dále za účelem nucení k poskytování sexuálních služeb.

Organizace La Strada Česká republika, o.p.s. realizovala tento rok výzkum rizika obchodování s lidmi u žen bez domova společně s organizacemi Farní charita Praha 1 – Nové Město a NADĚJE.

Výzkum vznikl na základě dotazníkového šetření mezi ženami bez domova v České republice, převážně v Praze.

Z rozhovorů s účastnicemi výzkumu vyplynulo, že téměř 30 % z nich bylo vystaveno zacházení, které mohlo naplňovat znaky obchodování s lidmi. Konkrétně se jednalo o znaky obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování (9,2 % případů), nucení k žebrání a krádežím (11,5 % případů), nucení k poskytování sexuálních služeb (10,8 % případů) a nucení k jiné činnosti (4,6 % případů).

Společným znakem žen, které byly nuceny k poskytování sexuálních služeb, bylo především násilí ze strany partnera a vyžadování podpisu neznámých dokumentů. Dle výsledků dotazníkového šetření není výjimkou ani odebírání sociálních dávek.

Výzkum byl realizován v rámci projektu Snížení rizika obchodování s lidmi u žen bez domova.

„Jedinečnost projektu La Strady spočívá v tom, že v sobě kloubí dvě nepříliš populární témata – ženy bez domova a partnerské násilí. A v tom hraje nezastupitelnou roli právě naše nadace, která dlouhodobě podporuje i zdánlivě okrajová témata.“, říká Barbora Hořavová z Nadace Open Society Fund Praha, která projekt podpořila z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů.

Tento právě ukončený projekt velmi přispěl k získání informací o potřebnosti zvýšení spolupráce organizací, které se zabývají obchodováním s lidmi, a organizací, které pracují s osobami bez přístřeší.

Pro tyto organizace byla vydána příručka, dostupná na webových stránkách organizace.

„Ženy bez domova jsou naší společností vytlačeny na okraj, jejich neviditelnost zvyšuje jejich zranitelnost vůči různým trestným činům včetně obchodování s lidmi. Považujeme proto za velmi přínosné spolupracovat s organizacemi, které se zabývají problematikou bezdomovectví. I mezi klientelou naší organizace jsou ženy bez domova, proto je vhodné řešit konkrétní případy společně,“ říká Markéta Hronková, ředitelka organizace La Strada.

O organizaci
La Strada Česká republika, o.p.s. je jedinou organizací v České republice, která se zabývá výhradně řešením problematiky obchodování s lidmi. Hlavní oblasti, na které se zaměřuje, jsou poskytování sociálních a právních služeb, prevence a vzdělávání a advocacy a lobby aktivity.

Kontakty
La Strada Česká republika, o.p.s., E-mail: lastrada@strada.cz, Telefon: +420 222 721 810

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...