Zpět na úvod

A co děti? Mají si kde hrát?

shutterstock_137713388
Autor: Mirka Dobešová
Štítky:

Možná ještě více palčivou otázkou, než jestli si děti mají kde hrát, je klasická nerudovská – „kam s ním?“. Míněno s dítětem. Pracující rodiče se totiž v podstatě neustále musejí potýkat s problémem, jak zajistit péči o potomky v předškolním věku v době, kdy jsou sami v zaměstnání.

Slaďování soukromého a pracovního života je v praxi chápáno mj. jako nastavení pracovních podmínek tak, aby nebyli znevýhodněni pracovníci/e, kteří mají rodinné závazky. Míst v mateřských školkách je akutní nedostatek, o místech v jeslích ani nemluvě. Určitým řešením a vstřícným krokem směrem k zaměstnancům i zaměstnankyním je tak zřizování firemních školek.

Náročnost zřízení firemní školky vyváží její přínosy

Založení a ani následný provoz firemní školky není snadným a ani levným úkolem, ostatně ani česká legislativa situaci nijak nezlehčuje. Proč by tedy měli zaměstnavatelé vůbec o tomto kroku uvažovat? Spokojení, kvalifikovaní a v neposlední řadě loajální zaměstnanci jsou základem úspěchu. Ztratí-li je firma v důsledku neschopnosti poskytnout řešení problému s péčí o děti, nutně bude muset vynaložit energii nejen na vyhledání zaměstnanců nových, ale zároveň také na jejich zaškolení. A budování zaměstnanecké loajality je potom vyloženě „běh na dlouhou trať“. Pokud si tyto skutečnosti zaměstnavatel uvědomí a začne vytvářet podpůrný systém, přispěje navíc k upevnění vlastní pozice na trhu. Pro potenciální uchazeče a uchazečky může totiž profil společnosti, která si svých zaměstnanců váží a poskytuje jim i odpovídající pracovní zázemí a výhody, být více atraktivní. Nemusí se přitom jednat pouze o využití firemní školky.

Firemní školka a její alternativy

Firemní školky, stejně jako klasické školky mateřské, podléhají českému školskému systému a jsou na ně tedy uplatňovány stejné legislativní normy. Z toho důvodu může být pro mnohé zaměstnavatele celá administrativa natolik komplikovaná, že se nakonec rozhodnou od zřízení školky ustoupit. Jistou možností je pověřit zřízením firemní školy jiný subjekt, který má již v této oblasti zkušenosti. Nemalou pomocí může být i využití finančních zdrojů z fondů EU. Existují ale i další varianty, jak podpořit slaďování soukromého a pracovního života z hlediska péče o předškolní děti. Vedle příspěvků na hlídání jako firemního benefitu může společnost přistoupit také ke zřízení dětského koutku. Ten v zásadě slouží ke krátkodobějšímu a nárazovému pobytu dětí. Ač by se měl formálně předškolnímu vzdělávání podobat, ze školského systému je vyloučen. Podmínky pro jeho zřízení jsou tedy mírnější a pro zaměstnavatele a zřizovatele prostupnější.

Ať už se potom firma rozhodne pro kteroukoliv z variant, každý krok, který přispěje ke zkvalitňování firemní kultury a umožní (nejen) rodičům předškolních dětí zapojit se na trhu práce, je potom krokem vedoucím k uplatňování principu rovných příležitostí.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...