Zpět na úvod

4 tipy jak sladit pracovní a soukromý život

WLB snadno
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Otázku sladění pracovního a soukromého života řeší především ženy. Pokud se nakonec stanou v této oblasti úspěšnými, je to většinou proto, že se rozhodly zvolit nějakou z následujících strategií.

Odbourávání handicapů v práci

Ženy, které zvolí tuto strategii, se za každou cenu snaží ve svém zaměstnání eliminovat vše, co by mohlo negativně zasáhnout do jejich soukromého života. Se zaměstnavatelem se např. dohodnou na pružné pracovní době nebo na příležitostné práci z domova. Zasadí se o zřízení firemní školky nebo jsou dokonce ochotny hledat práci podle vstřícnosti zaměstnavatele a podle toho, zda podporuje zaměstnance s dětmi a poskytuje jim nějaké výhody.

Samostatné podnikání

Další skupina žen se svůj pracovní život se soukromým snaží sladit podobným způsobem. Nespoléhá se však na vstřícnost zaměstnavatele, ale využívá možnosti samostatně podnikat. V praxi to znamená, že žena, která podniká, může rozhodovat nejen o tom, kolik času stráví prací a kolik péčí o rodinu, ale i o tom, kdy bude pracovat a kdy nikoliv.

Partner pomocník

Další z možných strategií slaďování pracovního a rodinného života je funkční partnerský vztah. Ženě se lépe zvládají její pracovní povinnosti a povinnosti v domácnosti, když ví, že se může spolehnout na někoho dalšího a že vše neleží pouze na jejích bedrech. Partner se pro ženu může stát velkou oporou především tehdy, dokáže-li ji v péči o děti a domácnost plně zastoupit. Přínosná je však určitě i taková pomoc, kdy partner pomáhá jen s některými činnostmi, které si sám vybírá, a celková organizace nadále spočívá na ženě.

Hlídání dětí, pomocnice v domácnosti

Pokud musí jak žena, tak muž trávit hodně času prací (a finanční možnosti rodiny to dovolují), určitě se vyplatí spolehnout se alespoň příležitostně na pomoc chůvy nebo paní, která pomůže s domácími pracemi.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...